שלמה גאנצפריד

129382257285781250

רבי שלמה גאנצפריד תקס"ב (1802) – כ"ח בתמוז תרמ"ו(1886).
פוסק הלכה ואב בית דין באונגוור מחבר הספר 'קיצור שולחן ערוך'.

ר' שלמה גאנצפריד נולד בעיירה אונגוואר שבהונגריה (כיום אוז'הורוד שבאוקראינה). רוב ימיו שימש כאב בית דין בעירו, וחיבר ספרי הלכה חשובים. ספרו הראשון הוא 'קסת הסופר', ספר יסוד בהלכות כתיבת סת"ם, שר' משה סופר (החת"ם סופר) המליץ עליו כספר חובה לסופרי סת"ם.
בעיקר התפרסם בזכות ספרו 'קיצור שולחן ערוך', הכולל את רוב ההלכות המעשיות, רובן מחלק "אורח חיים" ומיעוטן משאר חלקי השולחן ערוך, בהשמטת הלכות פשוטות הידועות לכל אדם, ובתוספת דברי מוסר ודרך ארץ.
14 מהדורות נדפסו בחיי המחבר, ובחלקן הוסיף הערות ותיקונים. מאז נדפס הספר עשרות פעמים. ספר קיצור שולחן ערוך נחשב לספר ההלכה הנפוץ ביותר בקהילות אשכנז (עד להתפשטות ספר 'משנה ברורה'), בעיקר אצל פשוטי העם, אולם גם תלמידי חכמים התחשבו בדעתו, כתבו עליו פירושים או הוסיפו עליו את דבריהם. הוא תורגם לשפות רבות, ובארץ ישראל נוספו לו מהדורות שונות של הלכות המצוות התלויות בארץ.
ספריו בהלכה הם:
א) קסת סופר-דיני כתיבת סת"ם ומגילת אסתר עם הגהות מהחתם סופר.
ב) תורת זבח-על הלכות שחיטה וטריפות.
ג)לחם ושמלה-הלכות נידה, טבילה ומקוואות.
ד)אהלי שם-על שמות אנשים ונשים, עם הערות וחקירות "שם יוסף".
ה)קיצור שולחן ערוך
ו)פירוש על התפילות-תוספת פירושים והלכות על סידור "דרך החיים".
ספרי חידושים:
ז)פני שלמה-חידושי מסכת בבא בתרא.
ח)שם שלמה-על סוגיות הש"ס.
ט)אפריון-פירושי התורה ודרושים בדברי אגדה.
ספרים שעדיין בכתבי יד:
"פני אדם"-הערות והשגות על הספר חיי אדם. "לשון הזהב"-כללי דקדוק בעברית. "כללים בחכמת האמת"- פירוש על הזוהר. וספר מיוחד שבו מבוארים מקורותיו לפסקיו בקיצור שולחן ערוך וכן תשובות וחידושים רבים.
לאחר פטירתו הוא נקבר בעירו, וקברו משמש מוקד עלייה לרגל עבור חסידים הבאים לבקר באזור.