בית

הודעות לקהילה

יזכור “כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד“

איינהורן לילי ז"ל
אינגבר (פרידמן) חנה ז"ל
איצקוביץ מרטה שרה ז"ל
אייזדרפר חנה ז"ל
בונצל עליזה ז"ל
בן אורי (שטרן) מרים ז"ל
בנדל מנחם ז"ל
ברגר (דים) חנה (האני) ז"ל
ברגר (קאהאן) הלן ז"ל
בש יהודה אריה (לייב)  ז"ל
גוטמן אסתר ז"ל
גרינברגר זליג לייב ז"ל
גרשקוביץ פייגה פרידה ז"ל
דובוסורסקי איליה ז"ל
דויטש רוז'י ז"ל
דורנשטיין עמנואל ז"ל
דקל (דסקלוביץ) יוסף ז"ל
הלפרט אסתר ז"ל
הרטשטיין אריה (לייבי) ז"ל
הרשקוביץ מנדל ז"ל
הרשקוביץ (פוירשטיין) מניה ז"ל
וייס רבקה ז"ל
זלמנוביץ יולנה ז"ל
זלמנוביץ משה ז"ל
זקס עובדיה ז"ל
טייכמן (גרינשטיין) גולדה ז"ל
טנדלר לידיה (שרה-לאה) ז"ל
יעקובוביץ' חיים לייב ז"ל
יקובוביץ ינקו ז"ל
כץ יצחק אייזיק ז"ל
כץ לאה (ליייצ'ו) ז"ל
ליבוביץ יעקב ז"ל
ליפשיץ מרים ז"ל
מושקוביץ פרידה ז"ל
מושקוביץ גיטה ז"ל
מושקוביץ אברהם ז"ל
מושקוביץ (אלטברגר) צילי ז"ל
מרמלשטיין מוריץ-מל ז"ל
נוימן לאה (ליייצ'ו) ז"ל
נייבאואר נתן לייב ז"ל
פולק חדווה ז"ל
פלהנדלר חיה ז"ל
פרושצ'ינצקי יפה ז"ל
קליין מלכה ז"ל
קראוס משה ז"ל
שווה זאב (וילי) ז"ל
שמברגר הלנה ז"ל
שריד דוד ז"ל

לרשימת ניצולי השואה
חברי הקהילה שנפטרו לחץ כאן

דבר המערכת

KKLss

ייהודים יוצאי זאקרפטיה, שהגיעו לישראל אחרי מלחמת העולם השנייה, יסדו את "ארגון יוצאי רוסיה הקרפטית", שבראשו עמד טוביה קליין. מאז הקמתו פעלו המייסדים להנצחת זכרם ומורשתם של קהילה זו. כיום רוב הפעילים כבר אינם מסוגלים מדרך הטבע להוביל את הארגון מפאת גילם המתקדם.
לפיכך החלטנו – קבוצת מתנדבים בני הדור שאחרי מלחמת העולם השנייה – להפיח רוח חדשה בפעילות הארגון והקמנו עמותה להמשך הנצחת העבר והמורשת של יהודים יוצאי זאקרפטיה לדורותיהם ולהמשיך את פעילות הארגון.
זכר יקירנו שנספו בתופת מלחמת העולם השנייה מחנות גטו ומחנות ריכוז אנחנו מכירים רק מסיפורים יקר לנו. אנו רואים בפעילות העמותה גלעד ראוי לזכר אבותינו.

העמותה שהקמנו מציבה לנגד עיניה את המטרות הבאות:

  • המשך שרשרת הדורות – קישור הדורות שלאחר חורבן יהדות אירופה למורשת יהודי זאקרפטיה.
  • יצירת קשר בין העמותה לבין קהילות יוצאי האזור בחו"ל ובזאקרפאטיה עצמה שמירה וטיפוח של בתי הקברות היהודיים שבזאקרפטיה.
  • איסוף מידע מכל סוג שהוא (כגון חומר ארכיוני, עדויות בעל-פה, מסמכים, מוצגים) על אודות יהדות זאקרפטיה בעבר ובהווה.
  • מחקר היסטורי בנושאים, הקשורים ליהדות זאקרפאטיה. קיים מחקר אוניברסיטאי שפחות או יותר נגמר עם סוף מלחמת העולם השנייה. אנו נשים דגש על התקופה שלאחר המלחמה.
  • הקמת אתר הנצחה לכל קהילות זאקרפטיה לדורותם. יוצאי האזור בחו"ל לצורך קידום הפעילויות האלה פיתחנו את אתר אינטרנט.

באתר זה נפרסם צילומים, מסמכים ,עדויות וזיכרונות בכל הנושאים הקשורים בקהילת יוצאי זאקרפטיה.
אנו קוראים לכל אחד ואחד לגלות יוזמה ומעורבות ולעמוד איתנו בקשר, כדי לקדם את האתר ולהעשירו בתכנים. זאת לזכרם של אלה שאינם ולמען הדורות הבאים.
אנו יוצאים מכאן בקריאה לדור שני והשלישי ליוצאי קרפטים לעזור לנו להגשים את תוכנתנו הנ"ל ולהצטרף לעמותה.

היכנסו לגלריות שלנו!

« של 29 »