דברי יושב ראש העמותה

  "עברנו הוא לא רק מאחורנו אלה בנו."

דוד בן גוריון

 

במשך מאות שנים שגשגו הקהילות היהודיות המפוארות באזור הרי הקרפטים –

Закарпатье, Podkarpatska Rus, Karpatalya, Transkarpatia.

הזיכרון שלהם יקר לנו. חובה עלינו לשאת את משא הזיכרון.

האתר יהווה גלעד לאותן קהילות מפוארות , שפרחו באזור זה.

אין ראוי ממנו מלהנציח את אנשי הקהילות: בזיכרונות מבית אבא, בסיפורים ובמסמכים.

נעשה מאמץ לרכז את המידע הקיים על אודות חיי הקהילות  בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה וכן בימי אוקראינה הקומוניסטית.

האתר ינחיל לדורות הבאים את המורשת הנפלאה, את הזיכרון הקולקטיבי של קהילות יהדות זאקרפטיה  לדורותיהן.