הנהלת העמותה

מילבאואר זאב – יושב ראש                                מוקצ'בו

אינדיק מיכאל                                                   ברגובו

ברקוביץ גיטה                                                   טיאצ'בו

דוידוביץ צבי (גרישה)                                         דובובה

הופמן יעקב                                                      טרסבה

הרשקוביץ דוד                                                  טרסבה

וובר אריה                                                        ברודי

מושקוביץ משה                                                 חוסט

פיקסלר רותי                                                    ישראל – רחוב

קוטונו יוסף                                                       וינוגרדובו

קליין יצחק                                                        מוקצ'בו

קליינמן רוזה                                                     דובהה

רוב יונה                                                           דובובו

שינברגר ישראל – מזכיר                                   אוז'גורוד

שמעוני אלכס                                                  אוז'גורוד