רשימת ועדות

ועדת ביקורת             אינדיק מיכאל            יו"ר
.                                מושקוביץ משה
.                                ובר אריה

ועדת כספים              קליין יצחק                יו"ר
.                                הופמן יעקב
.                                מילבאואר זאב

ועדת אירועים            דוידוביץ גרישה/צבי   יו"ר
.                                קוטונה יוסי
.                                רוב יונה
.                                מושקוביץ משה
.                                דוידוביץ חיים

ועדת קשרי חוץ        ובר אריה                 יו"ר
.                               מילבאואר זאב
.                               שמעוני אלכס

ועדת הנצחה            פיקסלר רותי           יו"ר
.                               הרשקוביץ דודי
.                               דוידוביץ חיים
.                               קליין יצחק
.                               שמעוני אלכס

ועדת חסד, התנדבות     קליימן רוזה          יו"ר
כולל ניצולי שואה           ברקוביץ גיטה
.                                     מילבאואר זאב

ועדת דוברות, פירסום   שיינברגר ישראל   יו"ר
ניהול ה – DATA            פיקסלר רותי
של הארגון                    קליין יצחק
.                                    קוטונה יוסי

ועדת אתיקה              מילבאואר זאב       יו"ר
.                                 שיינברגר ישראל
.                                 אינדיק מיכאל