1918-1938 רפובליקה הצ'כוסלובקית

129377108513750000

יהודי קרפטורוס בין מלחמות העולם, תחת שלטון צ'כוסלובקיה

מלחמת העולם הראשונה עתידה הייתה להציב את יהודי קרפטורוס בפעם הראשונה, למעשה, מול תהפוכות פוליטיות גדולות ואתגרים חדשים חשובים, למשל הפליטים היהודים הרבים שהציפו את האזור בימי המלחמה. סיומה של המלחמה והמציאות הפוליטית החדשה שזו יצרה – סיפוח קרפטורוס לרפובליקה הצ'כוסלובקית החדשה – חשפו את יהודי קרפטורוס המסוגרים (וגם את שאר תושבי החבל כמובן) לקלחת המודרנית, אמנם באיחור רב למדי. החיים היהודיים בקרפטורוס בתקופה שבין מלחמות העולם, וכן התפתחות היחסים בינם לבין האוכלוסייה המקומית, עומדים בעיקר בסימן של משבר המודרניזם המאוחר הזה בקרפטורוס ותוצאותיו.
החיים היהודיים בקרפטורוס בין מלחמות העולם התרכזו באופן טבעי סביב מוסדות הקהילה וקצב החיים הדתיים. במקרים רבים, יהודים התחתנו בתוך המסגרת הקהילתית, ובכל מקרה נישואים מעורבים עם לא יהודים היו תופעות נדירות למדי; במרבית המשפחות חמישה ילדים ויותר היה דבר נפוץ מאוד. כמעט כל הילדים היהודים בקרפטורוס למדו מגיל צעיר ב"חדר", הן בשעות הבוקר המוקדמות לפני ההליכה לבית-הספר, והן אחרי בית-הספר ועד הערב. אנשים רבים זוכרים את ה"חדר" עד היום בצבעים קודרים למדי. רוב היהודים באזור, כמו רוב שאר האוכלוסייה, חיו ללא תשתית של חשמל או מים זורמים. בנוסף למצוקה הרגילה של החיים בקרפטורוס, מלחמת העולם הראשונה הותירה אחריה כמובן מצוקות נוספות.
להקלה מסוימת למצוקה של יהודי החבל תרמה פעילות הג'וינט בקרפטורוס. למעשה, נציגות של הג'וינט פעלה בצ'כוסלובקיה מפראג כבר במרס, 1919 ושני נציגים חלוציים הגיעו לקרפטורוס בקיץ, 1920. את מרכז הג'וינט בחבל הוחלט להקים במונקץ' Munkács, שם גם פעלו כבר נציגים של הצלב האדום הצ'כי. מזון בסיסי נשלח לחבל הן מטרנסילבניה השכנה, דרך נציג ג'וינט שם, והן מהולנד. בגדים נשלחו מהמחוזות המערביים של צ'כוסלובקיה בסיוע הצלב האדום הצ'כוסלובקי והממשל המקומי בקרפטורוס. הרעיון להקים בית חולים יהודי מצויד כהלכה במונקץ' הועלה על-ידי אחד מעובדי ג'וינט הראשונים במונקאץ', ד"ר אולקון (Olkon), שסייר רבות בחבל וחזה במו עיניו במצב הבריאותי הירוד של היהודים. מדיווח של נציג ג'וינט אחר בעיר, ד"ר עמנואל פרנקל (Fränkel), עולה, שבראשית פעילותו שם הארגון נתקל בחוסר נכונות של עשירי העיר לסייע ולקחת חלק במאמצי השיקום והסעד. ועם זאת, תוך זמן קצר נפתחו ברחבי החבל כ – 150 מרכזי פעילות של הג'וינט, ובאוגוסט 1922 נערך במונקאץ' כינוס של נציגי הקהילות היהודיות בחבל בנושאי סעד ושיקום כלכלי. לנציגי הג'וינט היה חשוב מלכתחילה שהפלגים השונים בקהילה היהודית יהיו מאוחדים, על-מנת שפעולות הסיוע והשיקום תהיינה יעילות ומועילות ככל שניתן. אולם, במציאות של הקהילה היהודית בקרפטורוס בין מלחמות העולם אחדות הייתה כמעט מילת גנאי.

העיירה מונקאטש – חתונת בת האדמו"ר