הגירושים – קמינץ-פודולסקי – 1941

קמינץ פודולסקי

הגירושים של שנת 1941 ותחילתו של הרצח ההמוני ביהודי קרפטורוס

 (Kamenets Podolski) עיר בדרום מערב אוקראינה. יישוב קבע של יהודים היה ב-קמיניץ פודולסקי  מעז גזירות ת"ה – ת"ט (1648-1649). ערב מלחמת העולם הראשונה ישבו בעיר 23,340 יהודים , כמחצית מתושבי העיר. ערב פלישת הגרמנים ב 1941 נמנו בה כ- 14,000 יהודים.
ב-27 ביוני 1941 , חמישה ימים אחרי פלישת הגרמנים לברית המועצות ,הכריזה גם הונגריה מלחמה על הסובייטים, וביולי 1941 כבשו את קמנינץ פודולסקי.
סמוך הצטרפות ההונגרים למלחמה הכינו שני קצינים בחירים ב"משרד המרכזי לפיקוח על הזרים"  (Kőzponti Országos Ellenőrző Kűlfőldieket Hatosag), אדן מרטיניצ' וארקד קיש, תוכנית "יישוב מחדש" (גירוש) לגליציה את היהודים הפולנים והרוסים שנמצאים בהונגריה. חלק מגליציה היה בשלטון כיבוש של ההונגרים. בעקבות צו 192/1941 שאושר ב-12 ביולי ,ובעקבות הוראה חשאית של "משרד המרכזי לפיקוח על הזרים", הוחל בגירוש של יהודים הפולנים

שנת 1941 הביאה אתה את ראשיתו של הרצח ההמוני ביהודי קרפטורוס. פלישתה של גרמניה ובעלות בריתה לברית המועצות ביוני 1941 יצרו אפשרות להונגריה לנסות ולחסל אחת ולתמיד את בעיית הפליטים ומחוסרי האזרחות, לכאורה, בתחומה. קיומם של כוחות כיבוש הונגריים במזרח גליציה ואוקראינה  שימשו תירוץ נוח לתכנון גירושם של אלפים רבים של  יהודים, רובם מקרפטורוס, לאזורים אלה – כבר באותו קיץ. רבות מהמשפחות היהודיות בחבל ישבו בו מעל מאה שנה ומעולם לא ראו צורך להסדיר באופן רשמי את עניין האזרחות שלהם. לכן, לרבים לא היו כל מסמכים להוכיח את ישיבתם החוקית בחבל – עוד מתקופת שלטונם של ההונגרים בו לפני מלחמת העולם הראשונה; הם נידונו, אם-כן, לגירוש. גירושם של יהודים אלה בוצע במהלך החודשים יולי ואוגוסט על-ידי הז'נדרמריה ההונגרית בניהולו של "המשרד הלאומי הראשי לפיקוח על זרים" ( KEOKH ) ובראשותו של מיקלוס קוזמה (Kozma Miklós), שבאותה עת כיהן כמושל קרפטורוס (Kormányzói Biztos).
מכיוון שהיהודים נתפסו במהירת רבה, לרוב בלילות ,יכלו מעטים מהם להצטייד כראוי לקראת הגירוש.

היהודים ה"זרים" הועמסו על קרונות משא, הוסעו לקורושמזו ((Kőrősmező , (יסינה- Jasina היום)  הסמוכה לגבול ומשם הועברו לאוקראינה בקצב של כ-1,000 מגורשים ליום והוסגרו לידי הגרמנים. עד 10 באוגוסט הוסגרו 19,426 יהודים (מתוכם כ-16,000 מקרפטורוס) לידי הס"ס.

ב-25 לאוגוסט בישיבת מטה הבטיח ס"ס אוברגרופנפירר פרידריך יקלן Friedrich Jeckeln) ) כי עד 1 בספטמבר ישלים את חיסול היהודים שהונגריה הסגרה. ב-27 וב-28 באוגוסט, על ידי אנשי גדוד 320 של משטרת הסדר (אורפ"ו) ויחידה של איינזצגרופה D, בסיוע שוטרים אוקראינים נערכה האקציה, ולפי דו"ח מבצעי מספר 80 של יקלן נרצחו בה 23,600 יהודים.
זאת הייתה האקציה הגדולה ביתר שנערכה עד אז – הראשונה שבה נרצחו יותר מרבבת יהודים . כ-18,000 יהודים מן הקורבנות היו יהודים שהונגרים הסגירו אותם, והשאר היו מקומיים.

*מרכז המידע אודות השואה, יד ושם ביה"ס המרזי להוראת השואה.
ראה גם : ישעיהו ילינק  " הגולה לרגלי הקרטים"  עמודים 240-244   ב-גלריה-ספרים