1939-1944 השינוי ביחסים בין היהודים לנוצרים

היחסים בין האוכלוסייה המקומית ליהודים במהלך התקופה שבין מלחמות העולם היו לרוב תקינים, ולעתים אף מעבר לכך. כאמור, סוף שנות ה-30 הביאו אתם, בין השאר, גם אנטישמיות, לא מעט בהשפעת גרמניה הנאצית. עם זאת, היחסים בין היהודים לאוכלוסייה המקומית קיבלו תפנית משמעותית לרעה רק לאחר הכיבוש ההונגרי. כמובן שגם בתקופת הכיבוש ההונגרית היו אנשים מקרב האוכלוסייה המקומית אשר שמרו על קשריהם הקודמים והטובים עם שכניהם ומכריהם היהודים. אולם, בהחלט ניתן להצביע על מגמה כללית של שינוי חד, בהסתמך על עדויות רבות של ניצולי האזור.

אפשר להצביע על מספר גורמים לשינוי ביחסים עם האוכלוסייה המקומית.

  • ראשית, ניכר מהעדויות שהשינוי חל באופן בולט, כביטויים אקטיביים כאלה ואחרים, של שנאה בעיקר בקרב הונגרים, שהיוו כמעט רבע מתושבי העיר בין מלחמות העולם, וגרמנים. בנוגע להשפעתה החשובה של האנטישמיות ההונגרית בין מלחמות העולם על התנהגותה של האוכלוסייה ההונגרית כלפי היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה נכתב כבר רבות, והדברים בהחלט נוגעים גם לקרפטורוס.
  • לגבי רוב האוכלוסייה הרותנית בקרפטורוס אפשר לדבר יותר על התפשטותה של אדישות בכל הנוגע לגורל שכניהם היהודים. אדישות זו נעוצה במצבם הבלתי-אפשרי, למעשה, של היהודים בקרפטורוס בין מלחמות העולם: היהודים כמובן קיבלו את השלטון הדמוקרטי הצ'כוסלובקי בברכה. אולם, בכך הם עוררו את כעסו של המיעוט ההונגרי, שהיה ספוג בהרגשת העלבון בשל אובדן הריבונות ההונגרית בחבל לאחר מלחמת העולם הראשונה.
  • בנוסף לכך, הרותנים לא ראו בעין יפה את הנטייה היהודית לעבר השלטון הצ'כוסלובקי הדמוקרטי שמצדו לא כל-כך קיבל את השאיפות הלאומיות הטריטוריאליות של הרותנים, וזאת בניגוד להתחייבויות הצ'כיות בהסכמים שלאחר מלחמת העולם הראשונה.

גם ליהודי הונגריה היו טענות נגד יהודי החבל על נטישת המולדת ההונגרית. טענות אלה שימשו כחומר בידי אנטישמיים צ'כים על הנאמנות הכפולה של היהודים, והשפיעו על פקידי ממשל מקומיים, שהפיקוח עליהם מפראג (Praha) היה מוגבל ובעייתי. היהודים נהנו, אם-כן, מהגנה מסוימת מהדמוקרטיה הצ'כוסלובקית, אך כאשר זו התפרקה בשלהי 1938, הם נשארו למעשה ללא הגנה בכלל בקרב קבוצות שונות של אוכלוסייה מקומית, שניצלו אפשרות קלה ונוחה לטפול על היהודים את הבעיות הלאומיות השונות של כל אחת מהן, בין אם בגיבויה של מסורת אנטישמית משמעותית ובין אם בלעדיה.