קהילות בושטינה

בושטִינה – בושטיַוהַזו- (בישטענע ; בפי היהודים)
Bushtyno – Bustyaháza

כפר שבעמק Tisza, בשפך נהר Tereblya לתוך Tisza, כ-20 ק"מ מזרחית ל- . Huszt
הכפר שוכן על פסי הרכבת וכביש הראשי בין Praga ל-Yasinya – בדיוק 1000 ק"מ מ – Praga

יהודים: במפקד האוכלוסין ב-1728 מוזכר יהודי אחד בשם יוסף בעל בית מרזח. הוא היה בעל חסותו של הגרֲאף Kemeny לו ושילם 130 פלורינים לשנה בעבור החסות. יש להניח שהוא יסד שם קהילה בזעיר ענפין. במפקד הבא ב-1735 מוזכר יהודי בשם וִיגדער (אביגדור) עם אשתו ושני ילדים. בבעלותו של ויגדער זה, מוזכרים 3 סוסים, 2 שוורים 3 פרות, 3 עגלים. עוזרים לידו 2 יהודים משרתים. הוא שילם לגראף Teleki 100 פלורינים לשנה. בס"ה מוזכרים באותה שנה שישה יהודים בבישטענע. על התפתחות הקהילה בין 1746 ועד שנת 1880 אין מידע רב. ברשומים מצאנו רק שב- 1876 רכש ישראל קראוס את בית מס. 73 ששכן במרכז הכפר. (בבית זה התגוררה משפחת קראוס עד לגרוש ב-1944.) ב-1880 התפקדו 142 יהודים מתוך כלל האוכלוסין של 1240. זה כולל 2 כפרים מסונפים לבישטינע ; Handal ו-Beneső  .

מבט על "הגשר הקטן" ברחוב הראשי

bush