קהילות טיאצ'יב

לנו, שארית הפליטה של קהילת Técső לאחר חורבן הקהילה, נשאר בזיכרון שב- Técső פעלו נגדנו כמה צוררים במשך חמש השנים שלפני החורבן, אשר בהן היה ב- Técső שלטון הונגרי. האוכלוסייה הלא יהודית – בעיקר הונגרים ורותנים – עמדו מנגד ולא עשו שום דבר כדי להציל אפילו יהודי אחד מהרדיפות או לפחות להקל עליהם מהגזרות שהנחיתו עליהם. בכל אופן, בראיונות שקיימתי עם יוצאי Técső לצורך הכנת קובץ זה, לא שמעתי מאף אחד שהכיר מישהו מהאוכלוסייה הלא יהודית ב- Técső אשר פעל לטובת היהודים. אמנם שמעתי פעם מפי מישהו מיוצאי Técső שהכומר של הכנסייה היוונית-קתולית (Görög-katholikos egyház) אגרשי (Egresi) הטיף לבני עדתו (שהיו רובם רותנים בלאומיותם) לא לשתף פעולה עם הצוררים ברדיפת היהודים, אבל בני עדתו לא שמעו לו ולפעמים פעלו נגד היהודים אפילו בצורה יותר קשה מההונגרים שהשלטון היה בידם.

רבים היו הצוררים ימש"ו שפעלו נגדנו ב- Técső, הן מבין תושבי המקום והן כאלה שהגיעו

 ל- Técső ממרכז הונגריה. בין הצוררים המקומיים בלטו: (Teinel Jen) טיינל יאנו, (Mozi Pali) מוזי פולי, (Biró Zoli) בירו זולי, (Jánoska) יאנושקה (שם משפחתו לא נודע לי); מבין הצוררים שהגיעו ל- TECSO ממרכז הונגריה בלט ברשעותו (Kombor) קומבור (שמו הפרטי לא נודע לי), שהיה מנהל משרד האספקה והקיצוב ב- Técső. אולם הצורר הראשי ב- Técső היה Görgényi (Gojdics) Mátyás גארגאניי (גוידיץ') מאטיאש – שהיה בתפקיד הדומה לתפקיד מזכיר המועצה המקומית בישראל, אולם שם היו לו הרבה יותר סמכויות ותוארו היה "הרשם הראשי של הישוב הגדול ועיר הכתר Técső " ובהונגרית Técso nagyközség szabad korona város f?jegyz?je, אשר בנו אוסקר (Oszkár), שהיה חבר במפלגת צלב החץ, יעץ לאביו כיצד לפעול נגד היהודים. משפחת גארגאניי (גוידיץ') השתייכו לכנסיה היוונית-קתולית הנ"ל. עם נסיגת צבא הונגריה מ- Técső בסתיו התש"ה (1944), ברחו כל הצוררים הנ"ל להונגריה. רק הצורר מוזי פולי נשאר ב- Técső.

gerb