קהילת וליקי ביצ'קיב

Velyikyiy Bychkiv, Ukraine
Великий Бичків, Yкраïна

 הקהילה היהודית בוליקי ביצ'קיב (Nagybocskó), במחוז רחיב (Mármaros),  נוסדה באמצע המאה ה – 19, וערב מלחמת העולם השנייה מנתה האוכלוסייה היהודית בעיירה כ – 250 משפחות, כ – 2000 נפשות (20% מכלל האוכלוסייה בעיירה באותה עת).

בעיירה זו התקיימה תחת השלטון ההונגרי בקרפטורוס מחתרת יהודית-קומוניסטית פעילה (ייתכן אף שהיה יותר מרק תא פעיל אחד); דבר זה הנו ייחודי לעיירה זו, ואין עדויות על התארגנות דומה בקרב היהודים בשום מקום אחר בקרפטורוס תחת השלטון ההונגרי. התארגנות זו הונהגה החל מקיץ 1939 על-ידי מושקוביץ פולופ ואיזיקוביץ אושר, אשר עסקו עד שנת 1941 בגיוס פעילים יהודים לתא הקומוניסטי שלהם, יצירת קשרים עם תא קומוניסטי רותני בעיירה, קניית רדיו לצורך האזנה לרדיו סובייטי, וכן סיוע כספי ליהודים (ולמשפחותיהם) אשר נמלטו באותה עת לברית-המוצעות. בדצמבר 1941 הוקמה יחידת פרטיזנים מקרב חברי התא בעיירה; תוכננה פעילות חבלה נגד ההונגרים, וכן אנשי התא ציפו לבואם של צנחנים סובייטים. ב – 04/01/1942 אכן צנחו בקרפטורוס קבוצה של צנחנים סובייטים בראשות אולקסה בורקניוק (Borkaniuk), לשעבר אחד ממנהיגי המפלגה הקומוניסטית הגדולה בצ'כוסלובקיה. ההונגרים, אשר ככל הנראה ידעו הן על הצניחה הזו והן על הפעילות הקומוניסטית בעיירה, עצרו את הצנחנים זמן קצר לאחר צניחתם, ב – 12/01. גם חברי התא בעיירה נעצרו על-ידי ההונגרים.

כל המעורבים נחקרו באכזריות מרובה ובעינויים קשים בטירת קונר (Kóner Kastély) בMUNKACS אשר שימשה כמטה למחלקת החקירות הידועה לשמצה של הז'נדרמריה ההונגרית בקרפטורוס. אושר איזיקוביץ עונה בצורה ברוטלית במיוחד, ומת מפצעיו בבית חולים בMUNKACS. ככל הנראה, כל אלה אשר שרדו את החקירות, הועמדו לבסוף לדין וחלקם אף הוצאו להורג, כמו אולקסה בורקניוק.

זה המקום להדגיש שהתנגדות אקטיבית בקרב היהודים לכיבוש ההונגרי בקרפטורוס – והחל ממרס 1944 לכיבוש הגרמני וחורבן הקהילות – הייתה מועטה ביותר. המהירות של הצעדים האנטי-יהודיים של הגרמנים סמוך לחורבן הקהילות; חסרונם של רבים מהגברים והנערים בקהילות אשר גויסו לפלוגות העבודה של הצבא ההונגרי; העדרה של התנגדות משמעותית גם בקרב שאר האוכלוסייה המקומית; והרצון של רבים לא לזנוח את משפחותיהם בעת מצוקה (ולכן, למשל, לא לברוח ליערות) – כל אלה מנעו את התפתחותה של התנגדות אקטיבית. אין, חס וחלילה, משום ביקורת בדברים הללו; נהפוך הוא – להישאר עם המשפחה היא סוג של מה שניתן לכנות גבורה של חיי יומיום, והיא ראויה לא פחות מבריחה, הסתתרות, או הסתערות על ז'נדרם הונגרי אשר במקרים רבים הייתה חסרת סיכוי.

.באביב 1944, לאחר הכיבוש הגרמני של הונגריה, יהודי נאדיבוצ'קו הובלו לאושוויץ, ביחד עם שאר יהודי המחוז, ורובם הגדול נרצחו שם בתאי הגזים.